Ugdymas

Vaikystė - tai fenomenali žmogaus gyvenimo apraiška. Tik tai žmoguje tvirta ir

pastovu, ką jis išmoksta vaikystėje” (J.A.Komenskis).

Į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas – unikali programa ikimokyklinio amžiaus vaikams, kuri parengta atsižvelgiant į kiekvieno vaiko reikmes ir gerbiant kultūros tradicijų įvairovę.

Joje pabrėžiamas:

• kiekvieno vaiko kaip savitos asmenybės išskirtinumas;

• planinga veikla ir išmokti rinktis padedantys veiklos centrai;

• šeimos dalyvavimas;

• emocinio intelekto ugdymas;

• meninės veiklos integravimas;

• saugios aplinkos užtikrinimas.

Mūsų siekis – bendradarbiaujant su šeima ugdyti individualią, savimi pasitikinčią ir kūrybingą asmenybę saugioje aplinkoje.

• Nors mūsų darželio vaikučiai yra mišraus amžiaus, tačiau mes sugyvename kaip didelė gera šeima, kur mažieji stebi vyresniuosius, vyresnieji padeda mažiesiems.

Vaikai žaidžia ir bendrauja socialiniu aspektu įvairioje aplinkoje. Didelė praktinės veiklos įvairovė sudaro sąlygas tinkamai realizuoti integruotą platų ugdymą.

Darželyje be papidomo mokesčio vaikučiai gali lankyti šiuos meninės veiklos užsiėmimus:

dailė - darbeliai;

• muzika;

• šokiai;

• teatras;

• kepinių menas (vyresniųjų grupė)

Mūsų darželis dirba pagal individualią programą, paremtą lietuviška „Vėrinėlio“ programa. Taip pat naudojami ir Valdorfo (R.Šteiner) pedagogikos elementai.

Su parengta platesne ugdymo programa tėveliai galės susipažinti atvykę su savo vaikučiu į darželį.